WINE LIST BALADIN RESTAURANT BOOK NOW COCKTAIL MENU BALADIN RESTAURANT BOOK NOW

White Wine

False Bay

bottle 48.000 TSH, glass 11.000 TSH

Sauvignon Blanc - South Africa

Spier

bottle 55.000 TSH, glass 15.000 TSH

Sauvignon Blanc - South Africa

Rose

False Bay

bottle 48.000 TSH, glass 11.000 TSH

Rose - South Africa

Mirabeau

bottle 70.000 TSH

Rose - Provence France

Sparkling Wine

Laborie

bottle 65.000 TSH

Cap Classique - South Africa

KWV

bottle 55.000 TSH, glass 18.000 TSH

Sparkling Cuvee Brut - South Africa

Stellenrust

bottle 45.000 TSH, glass 12.000 TSH

Chenin blanc sparkling - South Africa

Red Wine

Spier

bottle 55.000 TSH, glass 15.000 TSH

Shiraz 2016 - South Africa

Vieux Monde

bottle 48.000 TSH

Shiraz & Grenache - Pays dÓc IGP - France

Cossetti

bottle 70.000 TSH

Barbera dÁlba DOC - La Vigna Vecchia DOCG - Italy

Cocktails

Mojito

15.000 TSH

Espresso Martini

15.000 TSH

Negroni

15.000 TSH

Long Island Iced Tea

15.000 TSH

Tequila Sunrise

15.000 TSH

Moscow Mule

15.000 TSH

Aperol Spritz

15.000 TSH

Cocktails

Pina Colada

15.000 TSH

Margarita

15.000 TSH

Cedrijito

15.000 TSH

Baladin Breeze

15.000 TSH

Piozzo Mule

15.000 TSH

Red Carpet

15.000 TSH

Zanzibar Libre

15.000 TSH

Cocktails

Old Fashioned

15.000 TSH

Hakuna Matata

15.000 TSH

La Nera

15.000 TSH

Tanganyka Iced Tea

15.000 TSH

Gingeroni

15.000 TSH

Tropical Margarita

15.000 TSH